Waarom Alphen Centrum Begroot?

Inwoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt of wijk. Daarom stelt de gemeente in 2020 € 30.000 beschikbaar voor de wijk Alphen Centrum om de wijk leuker, fijner en groener te maken.

Alphen Centrum is het eerste gebied in Alphen aan den Rijn met een wijkbudget. Na afloop van deze pilot wordt besloten of er ook een wijkbudget beschikbaar komt voor de andere delen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Hoe werkt het?
1. Kies een thema en maak je plan

De gemeente stelt € 30.000 beschikbaar in Alphen Centrum voor de thema’s: Groen en duurzaam, Op straat, en Spelen en ontmoeten. Iedereen kan plannen insturen, ook als je niet in Alphen Centrum woont.

2. Start je campagne en stuur je plan in

Houd je aan de spelregels waar we op toetsen! Voer campagne voor je plan en zorg dat je 25 likes haalt. Anderen kunnen jouw plan liken én er argumenten vóór of tegen bij plaatsen.

3. Haalbaarheidstoets door gemeente

Heeft je plan 25 likes of meer, dan bekijkt de gemeente of het plan haalbaar is. Bij meer dan 20 haalbare plannen wordt door de gemeente een selectie gemaakt. Zo blijft het kiezen tussen de beste plannen overzichtelijk.

4. Verdeel € 30.000 over de plannen

Iedereen vanaf 12 jaar in Alphen Centrum (postcodes 2405 en 2406) mag erover stemmen welke van de 20 plannen uitgevoerd gaan worden. Als je in Alphen Centrum woont ontvang je vóór 27 mei je persoonlijke stemcode in de brievenbus.

Spelregels

 1. Je plan draagt bij aan één van deze thema’s:
  • Groen en duurzaam
  • Op straat
  • Spelen en ontmoeten.
 2. Je plan is voor heel Alphen Centrum (postcodegebied 2405 en 2406) of een deel daarvan, en is bedoeld voor inwoners in Alphen Centrum.
 3. Iedereen kan een plan indienen: inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Alphen Centrum als van daarbuiten.
 4. Het plan dat je indient voer je zoveel mogelijk zelf uit. Maar je mag ook een plan indienen dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
 5. Het uitvoeren van een plan kost minimaal € 1 en maximaal € 30.000.
 6. Je plan moet binnen één jaar na de bekendmaking van de winnende plannen kunnen worden uitgevoerd (dus vóór 3 juli 2021).
 7. Een plan moet minimaal 25 likes halen om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets.

Toetsingscriteria

Wij toetsen je plan op de spelregels, maar ook nog op een aantal andere punten:

 • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten er daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 30.000. Ook kijken we daarbij of we een eventuele vergoeding (voor evt. in te kopen arbeid) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Wij kijken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Wij gaan na of de uitvoerder van het plan de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren. En of het binnen de wettelijke regelgeving valt.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij kijken dan wat er mogelijk is.
 • Het kan zijn dat je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. Wij kijken of dat zo is, en of deze te verkrijgen is.
 • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.
Naar de thema's

Na de haalbaarheidstoets

Alle planindieners ontvangen bericht over de haalbaarheid van hun plan. Als er meer dan 20 haalbare plannen zijn, maakt de gemeente een selectie van de 20 beste plannen. We doen dit om het aantal plannen waarop gestemd kan worden overzichtelijk te houden. 

Inwoners uit Alphen Centrum (postcodes 2405 en 2406) krijgen halverwege mei 2020 een brief met een stemcode waarmee ze via deze site kunnen stemmen op de plannen die zij het beste vinden en verdelen zo € 30.000. De plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd.

Tijdlijn

Tijdlijn

1 februari t/m 8 maart 2020

Plannen insturen

1 februari t/m 12 april 2020

Campagne voeren en plannen liken

13 april t/m 25 mei 2020

Haalbaarheidstoets en selectie ingestuurde plannen

26 mei 2020

Bekendmaking plannen voor stemfase

27 mei t/m 28 juni 2020

Stemfase: Inwoners verdelen € 30.000 over de plannen

3 juli 2020

Feestelijke bekendmaking winnende plannen

Login om verder te gaanCancel