Toetsingscriteria

Wij toetsen je plan op de spelregels, maar ook nog op een aantal andere punten:

 • Wij maken een inschatting van de kosten van je plan en letten er daarbij op dat de kosten niet hoger liggen dan € 30.000. Ook kijken we of we een eventuele vergoeding (voor evt. in te kopen arbeid) realistisch vinden in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Wij kijken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Wij gaan na of de uitvoerder van het plan de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren. En of het binnen de wettelijke regelgeving valt.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij kijken dan wat er mogelijk is.
 • Het kan zijn dat je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. Wij kijken of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
 • Jouw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Spelregels

 1. Je plan draagt bij aan één van deze thema's:
  • Groen en duurzaam
  • Op straat
  • Spelen en ontmoeten.
 2. Je plan is voor heel Alphen Centrum (postcodegebied 2405 en 2406) of voor een buurt of specifieke locatie in Alphen Centrum, en is bedoeld voor bewoners in Alphen Centrum.
 3. Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Alphen Centrum als van daarbuiten.
 4. Het plan dat je indient voer je zoveel mogelijk zelf uit. Maar je mag ook een plan indienen dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
 5. Een plan kost minimaal € 1 en maximaal € 30.000.
 6. Je plan moet binnen één jaar na de bekendmaking van de winnende plannen kunnen worden uitgevoerd (dus vóór 3 juli 2021).
 7. Een plan moet minimaal 25 likes halen om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets.


Heb je een vraag?

Stuur een bericht
tekstwolk-punt

Login om verder te gaanCancel