Hoe werkt(e) het?
1. Kies een thema en maak je plan

De gemeente stelt € 30.000 beschikbaar in Alphen Centrum voor de thema’s: Groen en duurzaam, Op straat, en Spelen en ontmoeten. Iedereen kan plannen insturen, ook als je niet in Alphen Centrum woont.

2. Start je campagne en stuur je plan in

Houd je aan de spelregels waar we op toetsen! Voer campagne voor je plan en zorg dat je 25 likes haalt. Anderen kunnen jouw plan liken én er argumenten vóór of tegen bij plaatsen.

3. Haalbaarheidstoets door gemeente

Heeft je plan 25 likes of meer, dan bekijkt de gemeente of het plan haalbaar is. Bij meer dan 20 haalbare plannen wordt door de gemeente een selectie gemaakt. Zo blijft het kiezen tussen de beste plannen overzichtelijk.

4. Verdeel € 30.000 over de plannen

Iedereen vanaf 12 jaar in Alphen Centrum (postcodes 2405 en 2406) mag erover stemmen welke van de 20 plannen uitgevoerd gaan worden. Als je in Alphen Centrum woont ontvang je vóór 27 mei je persoonlijke stemcode in de brievenbus.

Spelregels

 1. Een plan draagt bij aan één van deze thema’s:
  • Groen en duurzaam
  • Op straat
  • Spelen en ontmoeten.
 2. Een plan is voor heel Alphen Centrum (postcodegebied 2405 en 2406) of een deel daarvan, en is bedoeld voor inwoners in Alphen Centrum.
 3. Iedereen kan een plan indienen: inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Alphen Centrum als van daarbuiten.
 4. Een ingediend plan wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de planindiener. Maar het mag ook door de gemeente of een organisatie uitgevoerd worden.
 5. Het uitvoeren van een plan kost minimaal € 1 en maximaal € 30.000.
 6. Een plan moet binnen één jaar na de bekendmaking van de winnende plannen kunnen worden uitgevoerd (dus vóór 3 juli 2021).
 7. Een plan moet minimaal 25 likes halen om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets.

Toetsingscriteria

De gemeente heeft alle ingediende plannen getoetst op de spelregels, maar ook nog op een aantal andere punten:

 • Wij hebben een inschatting van de kosten van een plan gemaakt en erop gelet dat de kosten niet hoger liggen dan € 30.000. Ook hebben we bekeken of een eventuele vergoeding (voor evt. in te kopen arbeid) realistisch is in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Wij hebben gekeken hoe het plan na uitvoering beheerd moet worden en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • Wij gingen na of de uitvoerder van het plan de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren. En of het binnen de wettelijke regelgeving valt.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. Wij hebben bekeken wat er mogelijk is.
 • Het kan zijn dat er voor een plan een vergunning nodig is. Wij hebben bekeken of dat zo is, en of deze te verkrijgen is.
 • Een plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.

Tijdlijn

Tijdlijn

1 februari t/m 8 maart 2020

Plannen insturen

1 februari t/m 12 april 2020

Campagne voeren en plannen liken

13 april t/m 25 mei 2020

Haalbaarheidstoets en selectie ingestuurde plannen

26 mei 2020

Bekendmaking plannen voor stemfase

27 mei t/m 28 juni 2020

Stemfase: Inwoners verdelen € 30.000 over de plannen

3 juli 2020

Feestelijke bekendmaking winnende plannen

Haalbaarheidstoets en stemmen

Na de haalbaarheidstoets hebben alle planindieners hebben bericht ontvangen over de haalbaarheid van hun plan. In sommige gevallen konden plannen iets aangepast worden zodat deze alsnog haalbaar werden. Er waren ook plannen bij die al in een reconstructie werden 'opgelost', en plannen die niet haalbaar bleken maar wel inspiratie geven voor een mogelijk ander plan in de toekomst. Wat de reden ook is waarom een ingediend plan helaas niet door kan gaan: dit staat beschreven bij het specifieke plan.

Van de 43 plannen zijn er 12 plannen doorgegaan naar de stemronde. 

Waarom Alphen Centrum Begroot?

Inwoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt of wijk. Alphen Centrum is het eerste gebied in Alphen aan den Rijn met een wijkbudget. Na afloop van deze pilot wordt besloten of er ook een wijkbudget beschikbaar komt voor de andere delen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Login om verder te gaanCancel